Dodatki

Hitra dvižna vrata (PRI)

Etunnel vam ponuja možnost izboljšanja vaše produktivnosti in učinkovitosti, saj lahko na vaše obstoječe tunele ali strukture namesti hitra, zanesljiva in varna dvižna vrata. Ta pomična pregrada ločuje posamezne prostore ter osebam in prometnim sredstvom omogoča prehajanje med njimi brez izgubljanja dragocenega časa. Etunnel ima na razpolago različne tipe hitrih vrat z različnimi lastnostmi, primerne za točno določene namene.

  • Večja zanesljivost
  • Hitro premikanje
  • Višja stopnja varnosti
  • Večja produktivnost
  • Elegantna zasnova

Hitra dvižna vrata (PRI)
Hitra dvižna vrata (PRI) so idealna rešitev za zapiranje prostorov srednjih/velikih dimenzij, ki jih je treba zaščititi pred vdiranjem vetra.
Pri izjemno širokih ali izjemno visokih prostorih se načrt za model hitrih dvižnih vrat (PRI) pripravi in izvede ob upoštevanju občutnih obremenitev, ki jih povzročajo večje dimenzije.

Izvedbe

Porta Rapida ad Impacchettamento

Porta Rapida ad Impacchettamento