Posebne strukture

Nakladališča in razkladališča

Podjetja vedno pogosteje potrebujejo nakladališča in razkladališča blaga tako pri delu v pokritih prostorih v primeru slabega vremena kot zaradi logističnega dejavnika.
Eurotunnel izdeluje popolnoma prilagojene rešitve za nakladališča in razkladališča, od zapiranja vhodnega dela pa do neodvisnega sistema pokrivanja.